Cuponísimo > Ofertes > Ofertes Destacades Girona > Curs Photoshop CS, CS3, CS5 i CS6 de 60 hores de durada per 9,95 €

Curs Photoshop CS, CS3, CS5 i CS6 de 60 hores de durada per 9,95 €

9.95 €
Abans 60 €
Estalvi de 84 %
COMPRAR
12 cupons venuts
Comparteix
ASPE Centro de Estudios Aspe

Oferta

OBJECTIUS DEL CURS
A través d'aquest curs pots conèixer i aprofundir en un dels programes més potents i sol·licitats pels professionals de la fotografia, el disseny, les arts gràfiques, el món editorial ... però també per molts usuaris per als quals Photoshop és una eina imprescindible de pintura, dibuix i retocs d'imatge, en general. Realitzar aquest curs no significa només dominar una aplicació informàtica d'aquestes característiques, sinó obrir una porta a la creativitat i a noves perspectives laborals. El curs inclou nombroses pràctiques pas a pas descarregables (PDF), així com explicacions audiovisuals i qüestionaris.

 

ÍNDEX

1 Conéixer Photoshop
1.1 Conceptes
1.2 Requeriments mínims del sistema
1.3 Entrar a Photoshop
1.4 Espai de treball
1.5 Preferències
1.6 Sortir del programa
1.7 Pràctica - Entrar i Sortir de Photoshop
1.8 Qüestionari: Conèixer Photoshop

2 Adquisició d'imatges i les seves característiques
2.1 Fonaments de la imatge ràster
2.2 Què és la resolució
2.3 Resolució del monitor
2.4 Resolució d'entrada i sortida
2.5 Profunditat del color
2.6 Mida de la imatge
2.7 Crear un arxiu nou
2.8 Obrir una imatge
2.9 Importa una imatge
2.10 Pràctica - Creació d'un arxiu nou
2.11 Qüestionari: Adquisició d'imatges i les seves característiques

3 El format psd i gestions amb arxius
3.1 El format psd
3.2 Desar un fitxer
3.3 Guardar com
3.4 Duplicar una imatge
3.5 Qüestionari: El format .psd i gestions amb arxius

4 Imatge i Llenç
4.1 Mida de la imatge
4.2 Eina Retallar
4.3 Eina Retallada amb perspectiva
4.4 Mida de llenç
4.5 Rotar el llenç
4.6 Practica - Adaptar una imatge per a fons d'escriptori
4.7 Qüestionari: Imatge i Llenç

5 La visualització en Photoshop
5.1 Maneres de visualització utilitzant el menú Vista
5.2 Utilitzant l'eina Zoom
5.3 Opcions de l'eina Zoom
5.4 Utilitzant l'eina Mà
5.5 Navegant per la imatge
5.6 Maneres de pantalla
5.7 Organitzar les finestres de les imatges
5.8 Qüestionari: La visualització en Photoshop

6 Crear seleccions
6.1 Concepte de selecció
6.2 Eina Marc rectangular
6.3 Opcions de l'eina Marc rectangular
6.4 Eina Marc el·líptic
6.5 Opcions de Marc el·líptic
6.6 Eina de Marc fila única
6.7 Opcions de Marc fila única
6.8 Eina de Marc columna única
6.9 Eina Llaç
6.10 Eina Llaç poligonal
6.11 Eina Llaç magnètic
6.12 Ús de l'eina Llaç magnètic
6.13 Eina Vareta màgica
6.14 El camp de visió de la Vareta màgica
6.15 Eina Selecció ràpida
6.16 Qüestionari: Crear seleccions

7 Gestió amb seleccions
7.1 Sumar seleccions
7.2 Restar seleccions
7.3 Intersecció de seleccions
7.4 Desplaçar la selecció
7.5 Traslladar la selecció a una altra imatge
7.6 Fer surar la selecció
7.7 Modificar una selecció flotant
7.8 Com transformar una selecció flotant
7.9 Aplicar una transformació lliure
7.10 Deformació de posició lliure
7.11 Com guardar i carregar la selecció
7.12 Pràctica - Fer seleccions
7.13 Qüestionari: Gestió amb seleccions

8 Manipular seleccions
8.1 Invertir una selecció
8.2 Selecciona Gamma de colors
8.3 La comanda Modificar
8.4 Una altra manera de seleccionar colors en una imatge
8.5 Utilitzant Estendre i Similar
8.6 Transformar selecció
8.7 Pràctica - Crear un bisell
8.8 Pràctica - Efecte de transparència
8.9 Qüestionari: Manipular seleccions

9 Les Capes en Photoshop
9.1 Què són les capes i com funcionen
9.2 Crear una capa nova
9.3 La comanda Capa via
9.4 Agrupar capes en grups de capes
9.5 Enllaçar capes
9.6 Duplicar capes en el mateix arxiu
9.7 Utilitzar una capa en un altre arxiu
9.8 Crear una capa mitjançant copiar i enganxar
9.9 Crear una capa amb Moure
9.10 Seleccionar el contingut d'una capa
9.11 Seleccionar mostres de totes les capes
9.12 Desplaçar el contingut de capes utilitzant Moure
9.13 Alinear continguts de les capes
9.14 Distribuir capes
9.15 Alternar l'ordre
9.16 Treure halos
9.17 Com eliminar una capa o part del seu contingut
9.18 Transformar les capes
9.19 Regular l'opacitat
9.20 Crear màscares de retallada
9.21 Objectes intel·ligents
9.22 Pràctica - Treballs amb capes
9.23 Pràctica - Composició d'una imatge
9.24 Qüestionari: Les Capes en Photoshop

10 Les maneres de fusió
10.1 Maneres de fusió
10.2 Opcions de fusió
10.3 Combinar cap avall
10.4 Acoblar imatge
10.5 Fusionar capes automàticament
10.6 Pràctica - Treballar amb Opcions de fusió
10.7 Qüestionari: Les maneres de fusió

11 Desfer accions i rectificar
11.1 El panell Història
11.2 L'Eina Esborrany
11.3 Eina Esborrany de fons
11.4 Eina Esborrany màgic
11.5 La comanda Tornar, l'últim recurs
11.6 Pràctica - Correcció de les Capes
11.7 Pràctica - Eina Esborrany de fons
11.8 Qüestionari: Desfer accions i rectificar

12 El color en Photoshop
12.1 Maneres de color en Photoshop
12.2 Canviar d'una manera a un altre
12.3 Canviar la imatge a manera Color indexat
12.4 Canviar la imatge a manera Mapa de bits
12.5 Previsualitzar colors CMYK i distingir colors
12.6 La paleta Informació
12.7 Eina Mostra de color
12.8 Color frontal i Color de fons
12.9 L'eina Comptagotes
12.10 El Selector de color
12.11 Correcció de la paleta de colors
12.12 La paleta Color
12.13 La paleta Mostres
12.14 Ajustos preestablerts de mostres
12.15 Pràctica - Treballar amb la manera Mapa de bits
12.16 Qüestionari: El color en Photoshop

13 Eines de pintura
13.1 La paleta de pinzells
13.2 El Pinzell
13.3 La Concentració
13.4 El Llapis
13.5 Substitució de color
13.6 Eina Pinzell mesclador
13.7 Dibuixar formes
13.8 Opcions de formes
13.9 Emplenar amb el pot de pintura
13.10 L'eina Degradat
13.11 El Pinzell d'història
13.12 El Pinzell històric
13.13 La comanda Omplir
13.14 La comanda contornejar
13.15 Practica - Pintar un dibuix
13.16 Practica - Efecte de text degradat
13.17 Qüestionari: Eines de pintura

14 Eines de Text
14.1 Funcionament de l'eina Text
14.2 Els caràcters
14.3 Format de paràgraf
14.4 Màscara de text
14.5 Convertir text en forma
14.6 Convertir text en traçat
14.7 rasterizar text
14.8 Pràctica - Agrupar amb anterior
14.9 Qüestionari: Eines de Text

15 Eines de modificació
15.1 L'eina Tampó
15.2 El Tampó de motiu
15.3 Pinzell corrector, Pinzell corrector puntual, Pegat i altres
15.4 Desenfocar, Enfocar i Dit
15.5 Sobreexponer, subexposar i Esponja
15.6 Pràctica - Retoc fotogràfic
15.7 Qüestionari: Eines de modificació

16 Les mesures en el document
16.1 Quadrícula
16.2 Regles i Guies
16.3 Guies intel·ligents
16.4 L'eina Regla
16.5 Eines Sector i Seleccionar sector
16.6 Pràctica - Creació d'un botó bisellat
16.7 Qüestionari: Les mesures en el document

17 Ajustos en imatge
17.1 Histograma
17.2 Equilibri de color
17.3 Brillantor contrast
17.4 Blanc i negre
17.5 To saturació
17.6 Desaturat
17.7 Igualar color
17.8 Substituir color
17.9 Correcció selectiva
17.10 Mapa de degradat
17.11 Filtre de fotografia
17.12 Ombres il·luminacions
17.13 Tons HDR
17.14 Exposició
17.15 Invertir
17.16 Equalitzar
17.17 Llindar
17.18 posteritzar
17.19 Variacions
17.20 Capa de farciment o ajust
17.21 Practica - Positivat digital d'un negatiu
17.22 Practica - Ajustos en una imatge
17.23 Qüestionari: Ajustos en imatge

18 Canals
18.1 Què són els Canals
18.2 Ajustar els Nivells
18.3 La comanda Corbes
18.4 Utilitzar el Mesclador de canals
18.5 Pràctica - Ajustar els nivells d'una fotografia
18.6 Qüestionari: Canals

19 Les Màscares
19.1 Què és una màscara
19.2 Els canals alfa
19.3 Combinar canals alfa
19.4 Modificar un canal alfa
19.5 Opcions per al canal alfa
19.6 Com crear un canal alfa a partir d'una selecció
19.7 Màscara ràpida
19.8 Màscara de capa
19.9 Practica - Aplicar una màscara de capa a una imatge
19.10 Qüestionari: Les Màscares

20 Gestions amb canals
20.1 Aplicar una imatge
20.2 La comanda Calcular
20.3 Canals de tinta plana
20.4 Mode Multicanal
20.5 Practica - Efecte transparència
20.6 Qüestionari: Gestions amb canals

21 Funcionament del traçat en Photoshop
21.1 Els traçats i les seves característiques
21.2 Elements d'un traçat
21.3 Crear subtrazados
21.4 Opcions de la Ploma i Ploma de forma lliure
21.5 Modificar subtrazados
21.6 Gestions amb traçats
21.7 Practica - contornejar traçat
21.8 Qüestionari: Funcionament del traçat en Photoshop

22 Opcions de fusió i filtres
22.1 Efectes de capes
22.2 Com aplicar i utilitzar els efectes
22.3 Els Filtres
22.4 Generalitats
22.5 Galeria de filtres
22.6 Efectes de desenfocaments especials
22.7 Gestió de filtres
22.8 Liquar
22.9 Altres Filtres
22.10 Filtre Punt de fuga
22.11 Correcció de la lent
22.12 Converteix per filtres intel·ligents
22.13 Pràctica - Aplicació de filtres sobre un text
22.14 Qüestionari: Opcions de fusió i Filtres

23 Accions
23.1 Nocions generals
23.2 Funcionament de la paleta Accions
23.3 Com crear una acció
23.4 Pràctica - Crear un grup d'accions
23.5 Qüestionari: Accions

24 Formats gràfics i Desa per Web
24.1 Què són els formats
24.2 Formats d'ús més freqüent
24.3 Informació extra
24.4 Imatges GIF
24.5 La comanda Desa per Web i dispositius
24.6 Pràctica - Composició d'un Collage
24.7 Qüestionari: Formats gràfics i Desa per Web

25 Explorador d'arxius i Automatitzar
25.1 Adobe Bridge
25.2 Etiquetar i classificar arxius
25.3 Buscar imatges
25.4 Eliminar imatges
25.5 Metadades
25.6 Paraules clau
25.7 Automatitzar
25.8 Lot
25.9 Retallar i redreçar fotografies
25.10 Photomerge
25.11 Mini Bridge
25.12 Pràctica - Unir fotografies per paisatge panoràmic
25.13 Qüestionari: Explorador d'arxius i Automatitzar

26 Crear animacions per a la Web
26.1 Crear animacions per a la Web
26.2 Opcions de la paleta Animació
26.3 Desar una animació
26.4 Pràctica - Crear una animació
26.5 Pràctica - Crear una animació amb la Línia de temps
26.6 Qüestionari: Crear animacions per a la Web

27 Eines 3D
27.1 Fonaments 3D
27.2 Panell 3D
27.3 Eines de moviment, rotació o canvi d'escala 3D
27.4 El Panell Propietats
27.5 Pintura i edició de textures 3D
27.6 Saved d'un arxiu 3D
27.7 Pràctica - Crear model 3D des d'una capa de text
27.8 Qüestionari: Eines 3D
27.9 Qüestionari: Qüestionari final

Tria entre aquestes opcions

Condicions

  • Imprescindible trucar al 602240055 i identificar-te com a usuari de Cuponisimo indicant el teu número de cupó perquè et donin les claus d'accés
  • Tens fins al 30/06/2017 per començar el teu curs.
  • Un cop realitzada la compra disposes de 14 dies naturals per exercir el teu dret de desistiment i retornar la compra sempre que el cupó no hagi estat utilitzat. Passat aquest termini de temps el cupó no podrà ser anul·lat, ni reemborsat ni retornat.
  • Rebràs un correu electrònic amb els cupons adjunts. També pots descarregar-te'ls entrant en "els meus cupons"
  • Per a qualsevol dubte relacionat amb cuponísimo li atenem al 932 754 961 de dilluns a divendres de 09:00-15:00

Localització

Centro de Estudios Aspe
Telèfon: 965495005
Juan de Austria, 6
ASPE 03680
ESPAÑA

Més ofertes relacionades

Set de 4 ganivets costellers i 4 forquilles Qutinn perfectes per als teus rostits per 29,95€

Set de 4 ganivets costellers i 4 forquilles Qutinn perfectes per als teus rostits per 29,95€

49 € ABANS
39 %ESTALVIA
29.95 €
VEGEUOFERTA
Joc de 2 maletes trolleys ABS Rayport de dues grandàries diferents per viatjar on vulguis per 75€

Joc de 2 maletes trolleys ABS Rayport de dues grandàries diferents per viatjar on vulguis per 75€

129 € ABANS
42 %ESTALVIA
75 €
VEGEUOFERTA
Pala de pàdel Dunlop Kiss Soft de color rosa i blanc ideal per donar els teus primers passos per 79,95€

Pala de pàdel Dunlop Kiss Soft de color rosa i blanc ideal per donar els teus primers passos per 79,95€

120 € ABANS
34 %ESTALVIA
79.95 €
VEGEUOFERTA
Domina totalment l'anglès amb un curs online intensiu de 12 mesos per nomès 19€

Domina totalment l'anglès amb un curs online intensiu de 12 mesos per nomès 19€

399 € ABANS
96 %ESTALVIA
19 €
VEGEUOFERTA
Aconsegueix el rellotge de Valentino Rossi VR110 blau o negre per nomès 89€

Aconsegueix el rellotge de Valentino Rossi VR110 blau o negre per nomès 89€

163 € ABANS
46 %ESTALVIA
89 €
VEGEUOFERTA
Humidificador per al cotxe MistyOne: Respira aire pur i elimina males olors per nomès 19,95 €

Humidificador per al cotxe MistyOne: Respira aire pur i elimina males olors per nomès 19,95 €

29 € ABANS
32 %ESTALVIA
19.95 €
VEGEUOFERTA